System ścian oporowych

www.t-wall.pl

Projektowanie

W tej sekcji znajdują się informacje dla projektantów, chcących w swoich projektach wykorzystać technologię T-WALL, do czego gorąco zachęcamy! Ściany w technologii T-WALL projektuje się szybko i wygodnie, dzięki w większości standardowym rozmiarom elementów.

Charakterystyka elementów T-WALL

Modułowe prefabrykowane elementy żelbetowe w kształcie litery T mają ujednolicone wymiary płyty czołowej 0,74 x 1,49 m oraz długości trzonu (środnika, ścianki kotwiącej) od 1,2 do 6,0 m. Grubość płyty licowej i trzonu jest stała i wynosi 0,15 m.
W celu łatwego łączenia elementów ze sobą, w górnej i dolnej części trzonów są odpowiednio wyprofilowane zagłębienia, w których umieszczamy betonowe zworniki. Aby zapewnić dobrą współpracę gruntu zasypowego z trzonami kotwiącymi, zmniejszyć ciężar elementów i ułatwić ich podnoszenie, w ścianach bocznych trzonów wykonane są odpowiednio wyprofilowane zagłębienia.
Szczegóły konstrukcyjne oraz charakterystyczne wymiary opisanych elementów przedstawiono na poniższych rysunkach i w tabeli nr 1.

Oprócz elementów o wymiarach przedstawionych, mogą być także wykonane specjalne elementy narożne o krótkich trzonach, elementy z nadstawkami bądź wstawki trójkątne. Elementy prefabrykowane wykonywane są w metalowych, rozwieranych formach. Mają naturalny szary kolor betonu i gładką powierzchnię licową. W zależności od wymagań architektonicznych – lico ściany można pomalować kolorowymi emulsjami lub wykonać z reliefem na płycie czołowej, imitującym fakturę kamienia. Elementy mogą również mieć okładziny naturalne (np. przyklejone płytki klinkierowe lub kamienne).
W konstrukcji ściany oporowej prefabrykowane elementy żelbetowe łączone są ze sobą za pomocą

prefabrykowanych, sześciokątnych zworników o grubości 15 cm, które są wpasowywane, z tolerancją 5 mm, we wręby trzonów kotwiących. Zworniki te mają na celu ułatwienie montażu następnych warstw elementów T-WALL, a przy znacznie obciążonych konstrukcjach przenoszą siły ścinające między poszczególnymi warstwami.

Ściany oporowe T-WALL są wykonywane z modułowych prefabrykowanych elementów żelbetowych. W zależności od konkretnego przeznaczenia, wysokości, wymagań architektonicznych i uwarunkowań krajobrazowych, mogą mieć ścianę: pionową, nachyloną, tarasową.

Wzdłuż wysokości ściany oporowej – kolejne rzędy lub pary rzędów (licząc od najniższego), wykonywane są z elementów o długościach trzonów stopniowo zmniejszających się o 0,6 m. Zworniki łączące poszczególne elementy rozmieszczane są wzdłuż trzonów, nie rzadziej niż co 1,8 m.

W nachylonych ścianach oporowych stosuje się najczęściej nachylenie lica ściany do pionu spełniające warunek: tg α = 0,166 ÷ 0,25 co daje nachylenie od 1:6 do 1:4. W przypadku tarasowej ściany licowej stosuje się najczęściej poziome przesunięcie elementów w kolejnych rzędach (lub parach rzędów) o 0,6 m, a utworzoną półkę poziomą obsadza się roślinnością ozdobną.

Ściany oporowe T-WALL charakteryzują się dużą elastycznością rozwiązań konstrukcyjnych. Oprócz przedstawionych na rysunkach możliwości ukształtowania elewacji ściany oporowej w przekroju poprzecznym, można także różnorodnie zmieniać geometrię przekroju podłużnego ściany oraz jej wytyczenie, projektując na przykład:

 • układ schodkowy wzdłuż ściany,
 • wytyczenie ściany wzdłuż łuku,
 • ścianę oporową z łagodnym lub prostopadłym załamaniem kierunku.

Możliwe jest także stosowanie prefabrykowanych barier ochronnych oraz nadstawek (montowanych na górnej krawędzi czoła ściany oporowej jako tzw. architektoniczne elementy wieńczące) lub przepustów wodnych montowanych między trzonami sąsiednich elementów prefabrykowanych w dolnej części lica ściany.

Ogólne zasady obliczeń ścian oporowych T-WALL:

Obliczenia statyczne ścian oporowych T-WALL sprowadzają się generalnie do sprawdzenia:

 • wytrzymałości prefabrykowanych elementów żelbetowych,
 • stateczności ścian i ich elementów pod kątem współpracy z podłożem i zasypką gruntową.

Ze względu na wymagania Polskich Norm Budowlanych, wykonano szczegółowe obliczenia porównawcze:

 • wytrzymałości prefabrykowanych elementów żelbetowych wg PN-84/B-03264,
 • stateczności ścian i ich elementów dla schematu zgodnie z PN-83/B-03010.

Wyniki obliczeń stateczności ściany oporowej T-WALL według zaleceń amerykańskich i polskich uzyskane zostały przy następujących danych wyjściowych(zestawiono w tabeli 2):

- wysokość ściany
- szerokość podstawy
- obciążenie naziomu
- zasypka gruntowa
- grunt w podłożu
H = 6,0 m
L = 3,61 m
q = 10,0 kPa
φ = 30º, c = 0
φ = 30º, c = 0

Tabela 2. Porównanie obliczeń stateczności ściany oporowej T-WALL

Wartości wyników obu rodzajów obliczeń spełniają wymagane warunki. Oznacza to, że przyjęte wymiary zapewniają stateczność analizowanej ściany oporowej T-WALL.
Z całości przeprowadzenia obliczeń i analiz wynika, że:

 • ujednolicone wymiary i ilości zbrojenia prefabrykowanych elementów T-WALL zapewniają wymaganą wytrzymałość tych elementów ze względu na stan graniczny nośności (zginanie, ścinanie i rozciąganie) oraz ze względu na stan graniczny użytkowania (rozwarcie rys, ugięcie), co nie wymaga ich każdorazowego obliczania,
 • sprawdzenie stateczności ściany oporowej i jej elementów pod kątem współpracy z podłożem i zasypką gruntową wymaga przeprowadzenia każdorazowego pełnego zakresu obliczeń obu stanów granicznych zgodnie z zasadami zawartymi w normie PN-83/B-03010.

Przykłady typowych zastosowań ścian oporowych T-WALL

Ściany oporowe T-WALL charakteryzują się możliwością różnorodnych zastosowań, jako konstrukcje stałe lub tymczasowe w budownictwie:

 • drogowym,
 • mostowym,
 • kolejowym,
 • wodnym,
 • ziemnym.

W budownictwie drogowym, kolejowym i mostowym elementy T-WALL stosuje się najczęściej do podtrzymywania i obudowy skarp nasypów i wykopów wzdłuż dróg i autostrad oraz podjazdów i zjazdów w rejonie skrzyżowań, obudowy skarp i wokół parkingów, obudowy skarp torowisk kolejowych, podtrzymania gruntu w rejonie skrzydełek przyczółkowych wiaduktów i mostów drogowych lub kolejowych, a także jako podstawę do posadowienia przyczółków mostów i wiaduktów.

W budownictwie ziemnym system T-WALL znajduje zastosowanie do budowy ramp przeładunkowych, barier ochronnych (np. przed hałasem), obramowań oddzielających wokół składowisk odpadów, jak również do profilowania zboczy naturalnych (łagodzenie spadków i zabezpieczenie przed erozją skarp) lub sztucznych, w celu ich ukształtowania w formie spacerowych tarasów widokowych.

W budownictwie wodnym system T-WALL znajduje bardzo szerokie zastosowanie w sytuacjach awaryjnych: do odbudowy koryt i brzegów rzek uszkodzonych i rozmytych w wyniku powodzi, do budowy lekkich nabrzeży wzdłuż kanałów lub retencyjnych zbiorników wodnych oraz do odbudowy i podtrzymania gruntu w rejonie mostów i przepustów wodnych.

Przydatne pliki do pobrania:
- przekrój muru T-WALL
- zestawienie elementów T-WALL
- aprobata techniczna

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących projektowania ścian oporowych T-WALL, prosimy o kontakt z naszymi działem technicznym. Dane kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce Kontakt.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.